LogoOkinawa shorin ryu Karate

Úvodní strana » Co vás naučíme

Co vás naučíme

Trénink karate vznikl na ostrově Okinawa. Zde se střetávalo mnoho kulturních vlivů z okolních ostrovů a techniky karate tyto vlivy vstřebávaly. Na jejich vývoj měli také vliv samotní mistři. V dobách středověku a raného novověku se techniky předávaly mnohdy tajně a jen v rámci rodiny. Karate se na Okinawě vyvíjelo v důsledku neustálého ohrožení místních obyvatel na životě. Velký vliv na jeho vývoj měla např. okupace Okinawy Japonskem v roce 1609. Informace o vývoji karate najde v knize J. Gyuris, karatedó.

Do tréninku karate, který Vás čeká, pokud se rozhodnete do skupiny přihlásit, se promítají všechny prastaré techniky a vlivy, které vývoji karate pomáhaly. Každou tréninkovou hodinu se nejdříve na začátku prohřejeme, aby se připravily všechny části těla. Dále následuje strečink jednotlivých svalů a šlach. Poté se již přistupuje k vlastnímu tréninku karate, který se sestává z nácviku základních technik s partnerem a bez partnera, tréninku sestav, tzv. kata, a přenášení jednotlivých pohybů z těchto kata do vlastní sebeobrany – tzv. bunkai. V samém závěru si ještě zaposilujeme podle nejnovějších pravidel o posilování, podle individuálních možností každého studenta a studentky. Samozřejmě se naučíte mnoho japonských (okinawských) výrazů, které k tréninku karate budete potřebovat.

Pravidelně máte možnost účastnit se víkendových karate soustředění a tím tak prohlubovat svoje zkušenosti a znalosti v oblasti okinawské karate. Na těchto víkendových soustředění karate je možné získávat vyšší výkonnostní stupně – pásy. První pás – žlutý pás – je možné získat již po prvních třech měsících tréninku. Na jeho získání potřebuje student znát první dvě základní sestavy – kata, několik základních technik ve dvojici, i bez partnera, a několik základních názvů a informací o historii karate. Zkoušku pak vykonává prezident asociace ve spolupráci s instruktory – černými, tedy nejvyššími pásy. Při zkoušce je brán ohled na věk a možnosti studentů, avšak se zvyšujícím se výkonnostním stupněm je vyžadována i větší přesnost a lepší chápání technik v kontextu sebeobrany. Pásy se pak získávají v tomto pořadí:karate-pas-znaceni.jpg

7. kyu – bílý pás, 6. kyu – žlutý pás, 5. kyu – oranžový pás, 4. kyu – modrý pás
3. kyu – fialový pás, 2. kyu – zelený pás, 1. kyu – hnědý pás, 1. až 10. dan – černý pás

Dbáme na to, aby studenti vždy chápali karate jako sebeobranný systém. Tzn. že se učí bránit proti násilí, nikoliv násilí vyvolávat. Z mnohaletých zkušeností našich a našeho učitele víme, že studenti, kteří se karate věnují dlouhou dobu, se vyhýbají rizikovému chování ve společnosti, drogám a dalším podobným věcem. Můžeme tedy směle prohlásit, že má karate i preventivní účinky proti negativním společenským jevům. Na tréninku je dle okinawské tradice kladen důraz na úctu ke staršímu člověku a k učiteli. Tato úcta je v Japonsku a na Okinawě vyjadřována úklonou před vstupem do tělocvičny. Neúčastníme se žádných pravidelných soutěžních klání, tudíž studenti nejsou tlačeni do pravidel daných soutěží. Platí tedy, že i nepříliš hezká technika karate může být velmi účinná. Nesprávně prováděné techniky nejsou u pokročilejších studentů tolerovány a je kladen důraz na jejich správné provedení. U nás v Shubukan dojó se můžete naučit až padesát různých sestav a nespočet sebeobranných kombinací.